Logo Křinecký cyklobludišťák

ZKUŠEBNÍ ROČNÍK KŘINECKÉHO BLUDIŠTÁKA

20.08. od 14.00

Cykloorientační závod jednotlivců a dvojic. Délku a náročnost trasy si určuje každý závodník sám.

Výsledky 2023

Mapa kontrol a počet nalezení: PDF

Propozice

Start závodu
20.08.2023 ve 14.00

Místo konání
Zámecký park Křinec

Kategorie
Jednotlivci klasik
Jednotlivci elektro
Dvojice klasik
Dvojice elektro

Start
Startuje se hromadně, v případě většího počtu účastníků budou závodníci startovat postupně. Mapu závodu obdrží závodníci těsně před startem. Na mapě bude zakresleno 20 kontrol s různým bodovým ohodnocením. S mapou závodníci obdrží i bodovací kartičku, do které budou vyznačovat nalezené kontroly.

Závod
Závodníci musí závod dokončit v předem stanoveném limitu dvou hodin, pozdější příjezd do cíle bude penalizován. V případě soutěže dvojic musí oba závodníci celý závod absolvovat společně, tzn. pohybovat se na doslech. Za nalezení kontroly obdrží závodník příslušný počet bodů. Nalezením se rozumí označení bodové kartičky kleštičkami na kontrole. O pořadí v závodě rozhodují body za nalezené kontroly. V případě bodové rovnosti bude rozhodovat cílový čas.

Kontroly
Kontroly budou bodovány v rozmezí od 1 do 50 bodů, přičemž počet bodů odpovídá obtížnosti jejich dosažení (vzdálenost, terén, časová náročnost). Kontroly budou značeny bílo-oranžovými orienťáckými lampiónky s kleštičkami pro zaznamenání průjezdu. Aby nebylo možné kontroly zaměnit, budou všechny kontroly a kleštičky označeny číslem kontroly (K01 – K20). Průjezd kontrolou si závodníci sami označí do bodovací kartičky, kterou obdrží společně s mapou před startem.

Časový limit
Na celý závod je časový limit 2 hodiny. V případě překročení tohoto limitu bude závodníkům udělena penalizace – prvních pět minut po limitu: 2 body za každou započatou minutu, od šesté minuty 5 bodů za každou započatou minutu, od jedenácté minuty 10 bodů za každou započatou minutu.
Příklad: překročení limitu o 4 minuty – penalizace 8 bodů, překročení limitu o 8 minut – penalizace 25 bodů (10 + 15), překročení limitu o 14 minut – penalizace 75 bodů (10 + 25 + 40).

Pořadí
Pořadí bude určeno dle počtu získaných bodů za jednotlivé kontroly (po odečtení případné penalizace). V případě rovnosti bodů bude rozhodovat dřívější čas příjezdu do cíle.

Důležité
Závodníci startují na vlastní nebezpečí. Jsou povinni dodržovat pravidla závodu, pokyny pořadatelů a obecně právní předpisy. Doporučujeme lékařskou prohlídku a úrazové pojištění pro den závodu. Cyklistická helma je povinná během celého závodu. U závodníků mladších 18 let je nutný souhlas zákonného zástupce. Doporučujeme mobilní telefon s aplikací Záchranka. Závod se koná za plného silničního provozu. Závodníci se zavazují dodržovat Zákon o silničním provozu, Lesní zákon a další relevantní právní předpisy a pravidla slušného pobytu v přírodě. Používání jiných dopravních prostředků než kol je zakázáno.

Časté otázky

Jak se lze zaregistrovat, kolik stojí startovné a jak ho lze zaplatit.

Registrace do závodu je možná on-line za zvýhodněnou cenu 100 Kč (do čtvrtka 17.08). Od 17.08 bude startovné 150 Kč. Registrace on-line bude možná do soboty 19.08. V den závodu bude možné se zaregistrovat a zaplatit na místě.

Kde a v kolik závod začíná?

Závod se uskuteční v Křinci, v neděli 20.08.2023. Start a cíl závodu je v zámeckém parku. Prezentace a registrace na místě bude od 13.00, startovat se bude ve 14.00. Před samotným startem proběhne seznámení s mapou a její rozdání závodníkům.

Jak vypadá kontrola?

Kontrola je označena červenobílým lampiónem u kterého jsou kleštičky, které závodníci musí otisknout do bodovací kartičky, přičemž každé kleštičky mají jiný otisk, je proto nutné při označování dávat pozor. Pro jistotu bude každá kontrola označena svým číslem K01 – K20. Umístění kontrol zjistí závodníci z mapy, kterou obdrží těsně před startem.

Kde jsou kontroly umístěny a jak se o nich dozvím?

Rozmístění kontrol se závodníci dozvědí na startu, kde obdrží mapu, ve které budou kontroly zakresleny. Celkem jich bude 20 a budou umístěny v blízkosti cest., Pro jejich zaznamenání bude ve většině případů potřeba sesednout z kola. Nebude však nutné nikam lézt ani se od kola vzdalovat.

Jak jsou kontroly bodovány?

Každá kontrola má bodové hodnocení v rozmezí 10 – 50 bodů, přičemž počet bodů odpovídá obtížnosti jejich dosažení vzhledem ke vzdálenost, terénu a časové náročnosti. Počet bodů za danou kontrolu je zobrazen na mapě, kterou závodníci dostanou před startem. Součet všech bodů ze všech kontrol je 440, avšak je nereálné je během časového limitu nalézt všechny. Proto je důležité zvolit dobrou taktiku a důkladně si rozmyslet, které kontroly navštívit a které vynechat.

Jak dlouho závod trvá?

Na absolvování závodu je časový limit dvou hodin, během kterých se závodníci musí vrátit do cíle. V případě pozdního příjezdu budou závodníci penalizováni.

Jaká je povinná výbava?

Celý závod je nutné absolvovat v cyklistické helmě a je potřeba u sebe mít mobilní telefon. Taktéž doporučujeme mobilní aplikaci Záchranka.

Mohou se závodu zúčastnit i děti?

Ano, avšak jelikož se jedná o zkušební ročník, žádné dětské kategorie vypsány nejsou. Děti mohou závod absolvovat společně s rodiči v sedačce, nebo na vlastním kole. V případě registrace závodníka mladšího 18 let, bude potřeba podepsat souhlas zákonného zástupce (bude k dispozici při prezentaci/registraci).

Co když přijedu do cíle výrazně před časovým limitem / po limitu?

Závod lze dokončit kdykoliv před časovým limitem (klidně i po půl hodině). V případě bodové rovnosti rozhoduje o výsledném umístění dřívější příjezd do cíle. Pokud závodníci dojedou do cíle po časovém limitu bude jim udělena penalizace, odpovídající době zpoždění oproti limitu – prvních pět minut: 2 body za každou započatou minutu, od šesté minuty 5 bodů za každou započatou minutu, od jedenácté minuty 10 bodů za každou započatou minutu. Příklad: překročení limitu o 4 minuty – penalizace 8 bodů, překročení limitu o 8 minut – penalizace 25 bodů (10 + 15), překročení limitu o 14 minut – penalizace 75 bodů (10 + 25 + 40).

Kolik kilometrů závodník během závodu najede?

Závodníci si volí trasu sami a záleží tedy na nich, kolik kilometrů během dvou hodin ujedou. Vždy záleží na tempu, zvolených kontrolách a volbě trasy.

S jakým kolem se mohu závodu zúčastnit?

Závod je určen pro všechny věkové a výkonnostní kategorie a je možné ho absolvovat na normálním i elektrickém kole (elektrokola mají svoji kategorii). Většina kontrol se nachází u polních/lesních cest, silniční kolo bychom tedy nedoporučovali.

Co dělat, pokud v závodě nebudu chtít, nebo moct pokračovat?

Závod bude možné kdykoliv ukončit jednoduchým dojetím do cíle a odevzdáním bodovací kartičky. V případě technického problému bude na bodovací kartičce uveden nouzový kontakt, který vás přijede vyzvednout. Pokud se rozhodnete závod ukončit a nevracet se do cíle, prosíme o informovaní pořadatelů.

ikona facebooku ikona e-mailu